wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Dodatkowe opcje przeglądania
Kontakt
Hity sklepowe
Opinie o produktach
Zmiana języka
PolskiAngielskiNiemieckiRosyjskiCzeski
Waluta
Chmura tagów
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

§1 WSTĘP

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.illuminations.pl oraz na platformie aukcyjnej Allegro (zwany dalej: Sklep] należy do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RESTAN Stanek Remigiusz, Lutoryż  420, 36-040 Boguchwała, NIP: 813-273-98-35; REGON 690704459 (zwany dalej: Sprzedawca].
2. Poniższy regulamin dotyczy konsumentów w myśl ustawy art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 
§2 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.illuminations.pl oraz serwisu aukcyjnego Allegro. Sklep prowadzi sprzedaż zabawek, oraz innych towarów.
2. Umowa kupna/sprzedaży zawarta pomiędzy Konsumentem, a RESTAN. dotycząca zakupu danego produktu na stronie internetowej www.illuminations.pl ma charakter terminowy i trwa do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Miejscem spełnienia świadczenia dokonanych zakupów produktów na stronie internetowej www.illuminations.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta. W przypadku odbioru osobistego zamówionych produktów miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy: Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała.
3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna (zwana dalej: Konsument).
5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.illuminations.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym www.illuminations.pl, dostarczania zamówionych produktów Konsumentowi, uiszczania przez Konsumenta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.
6. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.illuminations.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu www.illuminations.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
a) komputer, tablet lub telefon typu smartfon, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 
c) akceptacja plików cookies; 
d) włączona obsługa JavaScript.
7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.illuminations.pl nie wymaga rejestracji.
8. Konsument, w celu złożenia zamówienia, może się również zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto. Konsument ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas którego Konsument, podaje hasło.
9. Konsument zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
10. Sklep może umożliwić Konsumentowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
11. Rejestracji konta można dokonać na stronie. 
12. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z regulaminem na www.illuminations.pl oraz jego akceptacja przez Konsumenta.
13. Wszystkie produkty w ofercie Sklep:
•     są nowe
•     są wolne od wad produkcyjnych
•     posiadają wymagane atesty
•     posiadają gwarancję producenta (standardowo jest to gwarancja 2 letnia, niektóre produkty mają gwarancję 5 letnia, przesłony do profili aluminiowych - 3 miesiące)
•     są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
•     posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
•     są nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów
14. Konsument może składać zamówienia w Sklepie internetowym przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. Konsument po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodawania do koszyka. Konsument naciskając na przycisk „Złóż zamówienie” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych przez Konsumenta produktów i wiąże się to dla Konsumenta z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty.
15. Zamówienia w Sklepie mogą być dostarczane na terenie całej Polski oraz innych krajów wyszczególnionych z zakładce Dostawa lub na drugim etapie składania zamówienia w Koszyku Dostawa i płatność.
16. W części Sklepu zwanej "koszyk" Konsument wskazuje:
•     ilość sztuk zamawianego produktu
•     dane kontaktowe (telefon, e-mail)
•     adres, na jaki ma być dostarczony produkt
•     dane firmy jeśli chce, aby była wystawiona faktura VAT
•     sposób dostawy i przybliżony termin realizacji zamówienia
•     sposób płatności
•     kod rabatowy uprawniający do rabatu (jeżeli Konsument posiada taki kod)
•     gotowe zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty i zatwierdza przyciskiem „Złóż zamówienie”
17. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Konsumenta od Sprzedawcy informacji o przyjęciu jego oferty.
18. Po złożeniu Sprzedawcy zamówienia przez Konsumenta, Konsumenta otrzyma od Sprzedawcy informację mailową potwierdzającą otrzymanie oferty na adres podany w formularzu rejestracji.
19. Sprzedawca wyda towar Konsumentowi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej w wyniku indywidualnych ustaleń. W razie opóźnienia Sprzedawcy Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji zamówienia lub odstąpić od umowy.
20. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego przez Konsumenta zamówienia, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Konsument, bądź powstałych w skutek okoliczności, za które Sprzedawca i Konsument nie ponoszą odpowiedzialności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub (w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym) odstąpienia od umowy z Konsument po uprzednim powiadomieniu Konsumenta.
21. W Sklepie nie ma towarów w cenie 0 zł, jeżeli taka cena jest widoczna dla Konsumenta Sklepu oznacza to, że wystąpił błąd techniczny niezależny od Sprzedającego. Konsument po zauważeniu takiego błędu powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia prawidłowej ceny produktu oraz prawidłowego złożenia zamówienia.

 
§3 CENA PRODUKTU

1. Ceny podawane w Sklepie przy produktach zawierają podatek VAT (chyba, że w ofercie podano inaczej) i podawane są w złotych polskich lub EURO. Ceny te, nie uwzględniają kosztów przesyłki. Ceny produktów mogą zostać pomniejszone w przypadku przyznania rabatu - obniżona cena zostanie wtedy pokazana na stronie koszyka. Rabat dotyczy jedynie ceny produktu, a nie kosztów przesyłki. Ceny produktów oznaczonych jako „niedostępne” mogą ulec zmianie.
2. W przypadku obcojęzycznego wyświetlania się strony lub cen produktów oznacza to, że przeglądarka internetowa Konsumenta domyślnie otworzyła obcojęzyczną wersję sklepu www.illuminations.pl. Jeżeli Konsument chciałby skorzystać ze strony internetowej w języku polskim należy w ustawieniach przeglądarki zmienić domyślny język na polski i uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.
3. Ceną wiążącą za produkt jest cena podana na stronie koszyka przy produkcie w chwili składania zamówienia.
4. Ilość produktów promocyjnych i wyprzedażowych jest ściśle określona. Promocje i wyprzedaże trwają do czasu ich wyczerpania lub do określonego przez Sklep terminu.
5. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia przedstawiana jest Konsumentowi na stronie, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, www.illuminations.pl bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Sprzedawca nie pobiera żadnych „ukrytych” opłat. Całkowity koszt zamówienia jest widoczny i wiążący dla Konsumenta w momencie zatwierdzenia przez niego przycisku „Złóż zamówienie” w Sklepie.
8. Formy doręczenia, ich koszt oraz formy płatności oferowane przez Sklep podane są na stronie warunków dostawy. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego (Konsumenta).
9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

 
§4 FORMY PŁATWOŚCI I ROZPOCZĘCIE REZALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówień w Sklepie można dokonywać w następujący sposób:
•     poprzez zakup produktów oferowanych z konta Konsumenta na platformie aukcyjnej Allegro 
•     poprzez zakup produktów na stronie sklepu internetowego Konsumenta
•     poprzez telefoniczne złożenie zamówienia 
•     poprzez wysłanie zamówienia drogą elektroniczną 
2. Opłata za połączenie telefoniczne wykonane na numer telefonu podany przez Konsumenta jest zgodna z cennikiem swojego operatora.
•     PRZELEWEM BANKOWYM na rachunek Konsumenta, którego numer widnieje w formularzu zamówienia
•     GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu od kuriera (pobranie). Maksymalna wartość pobrania to 5 000 PLN
•     GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w siedzibie Konsumenta
•   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A, Payu, Paypal
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest
•     w przypadku wyboru płatności przelewem wpłynięcie pełnej należnej kwoty na konto bankowe Konsumenta
•    podanie kompletu wymaganych informacji tj.: dokładnej specyfikacji technicznej zamówienia, dokładnych danych adresowych oraz prawidłowego numeru telefonu
6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja wysyłki nastąpiła zgodnie z terminami wskazanymi na przy określonych produktach. W przypadku zaistnienia ważnych i uzasadnionych przyczyn termin wysyłki może się wydłużyć, o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Konsumenta.
7.Przesyłki kurierskie powinny zostać odebrane przez Konsumenta w ciągu kolejnych 4 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Sprzedającego powiadomienia e-mail z informacją o nadanym numerze przesyłki. Jeśli w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przesyłka nie zostanie dostarczona pod wskazany w zamówieniu adres, Kupujący powinien powiadomić o tym Sprzedającego, który zobowiązany jest do ustalenia losów przesyłki.
8. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki i jej prawidłowej zawartości. Jeżeli Konsument zauważy szkodę powstałą w czasie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego, który udzieli dalszych informacji.
9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki przez Kupującego traktowana jest jako rezygnacja z zakupu. Nie odebranie przesyłki przez kolejne 4 dni robocze od pierwszej próby jej dostarczenia traktowane jest również jako odmowa przyjęcia przesyłki. Kupujący zobowiązany jest w takim wypadku do pokrycia kosztów manipulacyjnych tj. kosztów transportu poniesionych przez Sprzedającego (w tym opłatę za zwrot przesyłki do nadawcy) na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie wezwania przesłanego Kupującemu na adres e-mail podany w zamówieniu. Po zaksięgowaniu opłaty manipulacyjnej Sprzedający wystawi Kupującemu paragon lub na życzenie fakturę VAT.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Konsumenta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku konieczności zmiany adresu dostawy, Sprzedający może ubiegać się od Kupującego zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów z tytułu przekierowania przesyłki na inny (prawidłowy) adres.
11. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Sklepem, a Konsumenta prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Konsument będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.
12. Konsument będący konsumentem dokonując zakupów w Sklepie ma możliwość wyboru sposobu dostawy.

 
 
§5 GWARANCJA

1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta. Wszystkie towary dopuszczone zostały do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (np. paragon, faktura VAT).
3. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez RESTAN z siedzibą w Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała 

 
§6 REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:
•    posiadają wady fabryczne
•    towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu (paragon, faktura VAT);
– jeżeli niezgodność dotyczy koloru, bądź typu zamówionego produktu reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu) produktów;
– jeżeli niezgodność dotyczy ilości produktów w przesyłce, Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki.
•    nie ma właściwości, jakie produkt powinien posiadać
•    
Wadą fabryczną nie jest ubytek, czy też uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zarazem Konsument nie ma możliwości reklamowania produktu ze względu na to uszkodzenie.
2. Warunkami koniecznymi, aby Sklep rozpatrzył reklamację na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jest zgłoszenie jej w wybrany przez siebie sposób:
•    poprzez stronę internetową sprzedającego http://www.illuminations.pl/ 
•    poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: biuro@illuminations.pl
•    przy użyciu formularza reklamacyjnego
oraz dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i protokołem reklamacyjnym. Towar należy odesłać na adres serwisu: Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała, za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką ekonomiczną.
3. Warunkami koniecznymi, aby Sklep rozpatrzył reklamację na terytorium Unii Europejskiej poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej jest zgłoszenie jej w wybrany przez siebie sposób:
•    poprzez stronę internetową sprzedającego http://www.illuminations.pl/ 
•    poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: biuro@illuminations.pl
Serwis po uprzednim kontakcie z Konsumentem ustali formę dostawy oraz adres, na który należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i protokołem reklamacyjnym.
4. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający:
•    naprawi produkt;
•    wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa;
•    obniży jego cenę (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);
•    zwróci Konsumentowi należność za reklamowany produkt (tylko przy istotnej wadzie).
6. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w przypadku:
•    kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę;
•    kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
7. W celu rozpatrzenia reklamacji konsument zobowiązany jest dostarczyć towar z domniemaną wadą na adres:
 
PW RESTAN
Lutoryż420
36-040 Boguchwała
 
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.
9. Konsumenci zarejestrowani w Sklepie jako "hurtownicy" mogą odsyłać reklamacje na adres Sklepu w dowolnym terminie na własny koszt. 
10. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta lub przekazem pocztowym. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
11. Zdjęcia produktów, które widnieją na stronie internetowej Sprzedającego maja charakter poglądowy.Zdjęcia przy danym produkcie mogą odzwierciedlać propozycję jego zastosowania (np. żarówka w oprawce). Przedmiotem sprzedaży jest produkt nazwany w nazwie produktu tożsamy z opisem dołączonym do danego produktu.
12. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta listem poleconym na adres Konsumenta na jego koszt.
13. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach od momentu wysłania zamówienia.

 
§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument może zrezygnować z zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny zarówno przed wysyłką zamówienia, jak i po otrzymaniu towaru w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysyłką produktu, Konsument powinien poinformować o tym Sklep korzystając z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przesyłając inną informację na adres e-mail:  biuro@illuminations.pl
3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odsyłać do Sklepu na adres RESTAN, Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała. Kupujący ma 14 dni na dostarczenie towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
5. Do czasu zwrócenia towaru Sprzedającemu, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedający:
•    zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar;
•    zwróci Konsumentowi koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (przesyłka listem poleconym);
•    przyjmie zwrot towaru odesłany przez Konsumenta, o ile nie będzie ona przesyłką za pobraniem.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia o szczególnym charakterze przygotowanym indywidualnie na życzenie Konsumenta przez Sprzedającego lub sprzedaży towaru pozyskanego na specjalne zamówienie Konsumenta.
9. Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsument wysłany jest paragon za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. W przypadku zamówienia z fakturą Sprzedający prześle Konsumentowi korektę faktury. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Sprzedającemu podpisanej kopii faktury (dopuszczane jest przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową na adres: biuro@illuminations.pl).
10. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
12. Jeżeli kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 
 

§8 USŁUGA NEWSLETTER

1. Konsument ma możliwość zapisania swojego adresu e-mail do listy Newslettera Sklepu
2. Newsletter z informacją handlową od RESTAN  jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć otrzymywania Newslettera.
3. Konsument może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 
 

§9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień.
2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Konsumenta przez Sklep, a tym samym uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie.
3. Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest RESTAN, Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała
4. Administratorem bazy subskrybentów Newslettera Sklepu jest RESTAN, Lutoryż 420, 36-040 Boguchwała 
5. Zapisując się do usługi Newslettera Klient wyraża zgodę na przechowywanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez RESTAN w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu oraz w bazie danych usługi Newsletter Sklepu nie są przekazywane podmiotom innym niż uczestniczące w realizacji zamówienia bądź w procesie wysyłki newsletterów.
7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
8. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
9.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
10.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
 
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionych produktów.
2. Opisy towarów znajdujące się na stronie Sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów, mają one formę skróconą.
3. Umieszczenie w Sklepie informacji na temat określonych produktów, nie stanowi ich reklamy, czy rekomendacji przez Sprzedawcę.
4. Sklep posiada wszelkie prawa autorskie dotyczące zamieszczania i udostępniania fotografii oraz treści, jako wyłączny posiadacz. Wszelkie wykorzystanie fotografii i treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i portali aukcyjnych będzie rozpatrywane na drodze prawnej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
•    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
•    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
•    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
•    Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
•    Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
•    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
•    Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych
6. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opis sprzedawanych produktów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności lub błędy zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
7. Materiały zamieszczone na stronie Sklepu, w tym jego elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy produktów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały wykorzystane przez niego za zgodą twórców lub podmiotów uprawnionych. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony Sprzedawcy.
8. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.
10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
12. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.
13. Potwierdzenie złożenia zamówienia w Sklepie, jest jednoznaczne z zapoznaniem się Konsumenta z treścią powyższego regulaminu i zaakceptowaniem jego warunków.
14, W przypadku wątpliwości co do interpretacji, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.
 

§11  Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

  • 1. Zapewniamy Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • 2. Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • 3. W Sklepach fizycznych o powierzchni co najmniej 400 m² jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
  • 4. W Sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m² zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
  • 5. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Pamiętaj również, że:

  • - zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
  • - posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

 

Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu 

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość formularz - Pobierz tutaj 
 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Przejdź do strony głównej

Oświetlenie schodowe

Listwy LED, profil ledowy, profile LED

Lampki schodowe, oprawa schodowa

Czujnik ruchu schodowy, czujnik ruchu i zmierzchowy

Taśmy ledowe, ledy do pokoju

Zasilacze LED

Oprawy sufitowe, oczka sufitowe

Ściemniacz LED, sterownik led

Zobacz nasze nowości

01234
0
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu